[audio-clammr mp3 =”https://pamarco.com/wp-content/uploads/2017/10/Fall-FTA-Conference-Trending-Topics-Safety-John-Rastetter.m4a”]

Bespreek het belang van veiligheid in de perskamer.


Johannes Rastetter

john.rastetter@pamarco.com


Meer informatie met betrekking tot veiligheid:

Podcast
Video


Pamarco Podcast - Sociaal delen