[audio-clammr mp3 =”https://pamarco.com/wp-content/uploads/2016/05/Esterlam-Doctor-Blade-Series-Recommendation-for-Brown-Box-Printers-Neil-Haily.m4a”]

 

Aanbeveling voor Brown Box-printers

Neil Hailey van Esterlam geeft aanbevelingen voor het selecteren van een rakel voor brown box-printers.

Esterlam levert toonaangevende rakeltechnologie aan drukkers over de hele wereld
Nel Hailey

Deel 2: Blade-informatie