Om de uitstoot en afvalstromen jaar na jaar te blijven verminderen, investeert Pamarco consequent in onderzoek naar verbruikte materialen, de hoeveelheid gebruikt materiaal en de exploratie van alternatieve materialen. Pamarco boekt elk jaar vooruitgang op deze gebieden; 2017 zal geen uitzondering zijn. We streven agressief naar initiatieven om dit jaar de afvalstroom in elk van onze vestigingen verder te verminderen.

De belangrijkste uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, is geen verslechtering van de veiligheid of de productkwaliteit terwijl we dit nastreven. Pamarco zet zich in voor het bieden van een veilige omgeving en is onwankelbaar in onze belofte om de hoogste normen te handhaven, gemeten aan consistentie, duurzaamheid en rolprestaties. Om dat te bereiken hebben en blijven we experimenteren met nieuwe grondstoffen, methoden en technologieën.

Small Footprint, Big Impact-poeders

Pamarco neemt ons aandeel in het verbeteren van het milieu zeer serieus. We zijn vastbesloten om op zoek te gaan naar de beste werkwijzen ten behoeve van onze werknemers, klanten, het bedrijf en de gemeenschappen. Een gewenst bijproduct van deze inspanningen is het verlagen van de kosten, maar het primaire doel van Pamarco is proactief te zijn in het verkleinen van onze ecologische voetafdruk waar en wanneer mogelijk.

levenscyclus van producenten

De eerste inspanningen voor deze doelstelling zorgden voor een stijging van de kosten. Naarmate we onze praktijken bleven verfijnen, zijn we ons echter meer bewust geworden van de voordelen op de lange termijn die een groot deel van die kosten helpen dekken. Tijdens dit proces is ons klantenbestand ook milieubewuster geworden en velen doen met ons mee. Naarmate Pamarco onze doelen bereikt, verwachten we dat onze klanten nog meer betrokken zullen worden bij toekomstige initiatieven.

We verzamelen nog steeds de financiële gegevens over onze inspanningen om milieubewuster te zijn, maar erkennen dat onze investering in verandering succesvol is geweest. De grootste verbeterpunten zijn te zien in onze inzamelmethodes. In Pamarco-faciliteiten zijn we er tot nu toe in geslaagd een aanzienlijk deel van onze afvalstroom met succes te recyclen, waardoor we onze voetafdruk hebben vergroot en tegelijkertijd hebben geholpen de kosten te beheersen.

Ieder van ons (zowel bedrijven als individuen) heeft de verantwoordelijkheid om goed te kijken naar onze impact op het milieu. Een hoeksteen van Pamarco's inspanningen op het gebied van Lean Manufacturing is continue verbetering: het idee dat elke incrementele verbetering daarmee de volgende verbetering mogelijk maakt. Naarmate Pamarco's inspanningen op het gebied van technologie en ontginning verbeteren en worden geïmplementeerd in onze dagelijkse activiteiten, worden nu extra kansen haalbaar in gebieden die voorheen onbereikbaar waren. In het licht van de huidige technologische evolutie, verbeterde methoden en lagere kosten, heeft het bedrijfsleven de plicht om na te gaan hoe en waar ze een verschil kunnen maken.

By Jeffrey Hemme